Bilder från Jubileumsåret
2014-2015

Barnoperan Dumma kungen
10-14.11.2017

 

Se också bilder på vår Facebooksida
@musikinstitutetkungsvagen

Bilder från läsåret 2015-2016

Heroes of the stage i Vindängens musiksal 16.4.2016

Operademo i Vindängens musiksal 15.4.2016

Klubbkväll i Vindängens musiksal 21.3.2016

BLÅS! avslutningskonsert i Gyllenbergsalen, Helsingfors 13.2.2016

Julkonserten i Esbo domkyrka 12.12.2015

Foto: Ragnar Edgren

Sibelius-konsert i Kannbrosalen 9-10.11.2015