Musikens gestaltning

Grupper i Musikens gestaltning läsåret 2018-2019 (pdf)

Teoridelen i musikens gestaltning 1 är integrerad i instrumentundervisningen. 

Anmälningar och förfrågningar angående musikens gestaltning går till Jan Takolander på jan.takolander@kungsvagen.fi 
mellan den 17 - 25 maj 2018 eller mellan den 9 - 17 augusti 2018. 
Skriv vilken grupp du önskar anmäla dig till samt ditt för- och efternamn. 
 
Förfrågningar kan också gå via telefon till
Jan Takolander på 040 867 1827. 
 
Pop/rock elevernas studier i musikens gestaltning kommer i första hand att skötas via bandundervisningen (AMP) på måndagkvällar i Vindängen och torsdagkvällar i Stockhuset. Indelningen i band görs i augusti. Mer info
Även pop/rock elever är dock välkomna att också anmäla sig till de här övriga kurserna. 

Grundnivån

Studierna i musikens gestaltning på grundnivån ingår i de tre studiehelheterna för de övriga studierna. 

Musikens gestaltning inom Studiehelhet 1: 

 • Teoridelen av studierna är integrerad i instrumentundervisningen
 • Deltagande i kursen Gehör 1 (ett läsår) eller som integrerad del i annan undervisning
 • Pop/rock eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP

Musikens gestaltning inom Studiehelhet 2: 

 • Kursen musikens gestaltning nivå 2 (ett läsår)
 • Möjlighet till valbar kurs 
 • Pop/rock eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP 

Musikens gestaltning inom Studiehelhet 3:  

 • Kursen Gehör 3a (en termin)
 • Musikkännedom (en termin)
 • Ytterligare väljer man två valfria kurser från kursutbudet som under läsåret 2018 - 2019 är: Gehör 3b, Teori 3, Improvisation, Notskrivning på dator, Låtskrivarverkstad, Arrangering, Musikproduktion
 • Pop/rock eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP men väljer också två valbara kurser

Musikens gestaltning inom de fördjupade studierna

Studierna inom de fördjupade studierna skapas som en individuell läroplan beroende på elevens intresse men någon form av musikens gestaltning bör ingå. 

Valbara kurser inom de fördjupade studierna är förutom tidigare nämnda kurser: 

 • Gehör, fördjupad kurs
 • Teori, fördjupad kurs
 • Harmoni och stämföring
 • Dirigering
 • Komposition
 • Att arrangera musik

Kurserna ordnas om tillräckligt antal elever är intresserade.


Här nedan kan du läsa mer om de enskilda kurserna inom musikens gestaltning

Musikens gestaltning 1, teoridelen består av:

Obligatorisk kurs. Ingår i instrument-/sångstudierna.Läs mera »

Musikens gestaltning 1, gehörsdelen består av:

Obligatorisk kurs. Ett läsår 45 min/vecka eller som en del av annan undervisning.Läs mera »

Musikens gestaltning 2 består av:

Obligatorisk kurs. Ett läsår 60 min/vecka.Läs mera »

Gehör 3 a

Obligatorisk kurs. En termin 60 min/vecka.Läs mera »

Musikkännedom, klassisk eller pop/jazz

Obligatorisk kurs. En termin 60 min/vecka.Läs mera »

Teori 3

Valbar kursLäs mera »

Teori I

Valbar kurs på den fördjupade nivånLäs mera »

Gehör I

Valbar kurs på den fördjupade nivånLäs mera »

Harmoni och stämföring

Valbar kurs på den fördjupade nivånLäs mera »

Komposition I

Valbar kurs på den fördjupade nivånLäs mera »

Att arrangera musik

Valbar kurs på den fördjupade nivånLäs mera »