Musikens grunder

Grupper i Musikens grunder läsåret 2017-2018 (pdf)

Anmälning till musikens grunder till Jan Takolander:
jan.takolander@kungsvagen.fi
Skriv vilken grupp du önskar anmäla dig till samt ditt för- och efternamn.
Förfrågningar: tel 040-867 1827

Strukturen: Bildversion (pdf)


Musikens grunder som integrerad del i instrumentundervisningen

Musikens grunder 1 och 2 kan också, efter lärarens och eleven/föräldrarnas övervägande, integreras i instrument- eller sångundervisningen. Vi rekommenderar dock gruppundervisningen i första hand men att avlägga kurserna så här integrerat är alltså också möjligt.
Läs mer


Grundnivån

Frivilliga kurser:

Musikens grunder 0
För 8-9 åriga elever ordnar vi en frivillig 0–nivå som en förberedelse till kommande kurser.

Obligatoriska för avgångsbetyg:

Musikens grunder (MG) 1
MG 2
Teori 3
Gehör 3
Musikkännedom, klassisk eller pop/jazz

Utöver de obligatoriska kurserna kan man välja valbara kurser som man med en mindre tilläggsprestation kan få tillgodo på institutsnivån.
Efter att du avlagt nivå 2 i musikens grunder kan du välja en valfri kurs.  

Valbara kurser:             

Låtskrivarverkstad
Musikteknologi (nybörjar- och fortsättningsgrupp)

 

Institutnivån

På institutnivån läser du Teori I och Gehör I. Förutom det här skall du välja två valfria kurser som kan vara någon av de valfria kurserna på grundnivån, med ett mera omfattande innehåll, eller kursen som enbart är riktad till institutsnivån, Harmoni och stämföring.

Obligatoriska för avgångsbetyg:

Teori I
Gehör I

Samt 2 valbara kurser.

Valbara kurser:

Harmoni och stämföring
Komposition I
Se de valfria kurserna på grundnivån    

 

Musikens grunder 0

Grundnivå, frivillig kurs. 1 år - 45 min/veckaLäs mera »

Musikens grunder 1

Grundnivå. 1 år - 60 min/veckaLäs mera »

Musikens grunder 2

Grundnivå. 1 år - 60 min/veckaLäs mera »

Teori 3

Grundnivå. 1/2 år - 60 min/veckaLäs mera »

Gehör 3

Grundnivå. 1 år - 60 min/veckaLäs mera »

Musikkännedom, klassisk eller pop/jazz

Grundnivå. 1/2 år - 60 min/veckaLäs mera »

Valbara kurser på grundnivå

Låtskrivarverkstad, Notskrivning på dator, MusikteknologiLäs mera »

Teori I

Institutnivå. 1 läsår - 90 min/veckaLäs mera »

Gehör I

Institutnivå. 1/2 år 90 min/veckaLäs mera »

Harmoni och stämföring

Valbar kurs på institutnivån. 1/2 år - 90 min/veckaLäs mera »

Komposition I

Valbar kurs på institutnivån. 1/2 år (ht) - 90 min/veckaLäs mera »