Nedsatt terminsavgift på ekonomiska grunder

Du kan ansöka om nedsatt terminsavgift. Detta sker en gång per år i augusti.

Senast fastställda beskattningsintyg obligatorisk bilaga (ansökan behandlas inte utan den).

Adress dit blanketten ska skickas:
linda.hellsten@kungsvagen.fi eller 
Musikinstitutet Kungsvägen, Linda Hellsten, Vindgränden 6 a/b, 02100 Esbo

Gå till blanketten pdf 2018-19
Lämna in blanketten senast 31.8.2018

Terminsavgifter

Intäkterna för vår verksamhet är tredelad, bestående av verksamhetsunderstöd från stat, kommun och terminsavgifter. Läs mer om villkoren för terminsavgiften nederst på sidan.

Läsåret 2018-2019

Huvudämne (grundnivå) 60 min 345 €
Huvudämne (grundnivå) 45 min 285 €
Huvudämne (grundnivå) 30 min 190 €
Biämne (grundnivå) 30 min 190 €
     
Huvudämne (fördjupad nivå)   355 €
Biämne (fördjupad nivå)   190 €
     
Instrumentgrupp 7-9-åringar ** 45 min 235 €
Popsångsgrupp, juniorsång (3-4 elever) ** 45 min 235 €
Kantelegrupp 45 min 235 €
Suzuki 60 min 345 €
Suzuki 45 min 285 €
Suzuki 30 min 190 €
     
Kör, orkester, band, musikens gestaltning *   90 €
     
Musiklek 3-6-åringar 60 min 140 €
Musiklek 3-6-åringar 45 min 115 €
Musiklek 0-2-åringar 45 min 80 €
     
Öppen avdelning (17 ggr ht, 18 ggr vt) 30 min 600 €
Öppen avdelning (10 ggr per termin) 30 min 365 €
*  Ingen avgift när man även har ett huvudämne.
** Halva avgiften när man även har ett huvudämne.

 

Terminsavgiften debiteras oberoende av sjukdomsfall eller avbrutna studier.

För vissa workshops uppbärs en skild avgift. Detta meddelas det skilt om.

Syskonrabatt 20%
Fr o m andra barnet (gäller också musiklekbarn med syskon i musikinstitutet eller musikleken).
Syskonrabatt beviljas inte på terminsavgift för kör, orkester, band, musikens gestaltning, öppen avdelning eller instrumenthyra.


Instrumenthyra

Normal instrumenthyra termin 70 €
Undantag, hyra för stor harpa termin 175 €
Undantag, hyra för kantele termin 25 €

 

Nivåprovsavgift för utomstående

Grundnivå   80 €
Institutnivå (stora I:an)   175 €
 

Terminsavgiftsvillkor

Då man tar emot en studieplats förbinder man sig samtidigt att betala terminsavgiften enligt dessa villkor.Läs mera »